Orbs

Övernaturligt eller?

Vad är Orbs?

Vad är en Orb? I Wikipedia står det: Orb, kommer från det latinska "orbis" cirkel, som är ett annat ord för runt objekt, speciellt en skiva eller ett klot.

Orbs är en slags ljusklot. De är den vanligaste spökrelaterade anomalin som fångas på film. De varierar i ljusstyrka, färg och storlek, kan vara nästan helt transparenta eller så gott som solida. De kan hovra på ett ställe eller flyga runt med blixtens hastighet i ett oregelbundet mönster.

En Orb är en energi/ande från en annan frekvens/dimension. De är livsformer som kan vara den mänskliga själen eller kvarvarande energi från de som dött och lämnat sin fysiska kropp här på jorden. Andar föredrar ofta att gestalta sig i form av en Orb för att det tar mindre energi än ifall anden skulle gestalta sig som en avbild av sitt gamla jag. Ju mindre Orb, desto mindre energi.

 
Vårt öga ser inte på samma sätt som en kamera. Ögat uppfattar ofta en Orb som en ljusglimt eller en blixt, medan en kamera fångar en tydligare bild av den andliga entiteten. Det har främst att göra med hur en kameralins är konstruerad gentemot hur vårt öga fungerar. Katter och hundar har ofta lättare än människor att uppfatta dessa fenomen. Orber kan se ut på olika sätt t.ex. som ljusklot (energiklot), långa spiraler, molnliknande, rök och som ljusmaskar. När man förstorar upp ett fotografi som man fått med ett energiklot på, kan man se att det består av små ljusklot i spiralformationer. De kan synas som ljus som flyter genom luften, som såpbubblor eller starka ljusstreck. Orber kan manifesteras genom invokationer, där man jobbar med energier.
 
Fenomenet med Orber observerades först när digitalkamerorna började användas och har under de senaste åren varit mycket debatterat och uppmärksammat. Det finns teorier om att Orbens färger har betydelse för från vilken dimension den kommer, om det är en änglaenergi och vilken typ eller om det är en anförvant (avliden vän eller släkting). Det spännande är att bilderna på orber är många numera och i fotogalleriet presenterar jag några av mina egna.

Skeptiker säger att det inte finns något paranormalt med orber utan att det som syns på foton egentligen är dammpartiklar, vattendroppar eller smuts på linsen. Tråkigt är det, men man kan inte förneka att det är fullt möjligt för damm att se ut som Orber på foton. Därför måste man lära sig att skilja på äkta Orber och oäkta, något jag återkommer till här nedan.

Äkta orbs
Ju ljusare, desto bättre. Eventuella spår av rörelse tyder på äkthet. Många på samma bild är troligtvis damm, speciellt om de överlappar varandra. Äkta Orbs har ofta ett litet skal (som en cellvägg), och textur.

Falska orbs
– Luftburna partiklar (damm, mögel, pollen) som reflekterar ljus från fotoblixten. Detta förekommer både inomhus och utomhus, speciellt när partiklarna befinner sig nära linsen, och oftast med digitalkameror. En 35mm-kamera ska visst vara bäst för att fota Orbs.

– Regn och snö

– Luftfuktighet

– Speglar, metall, och andra reflektiva ytor kan orsaka reflexer som ser ut som orbs.

– Smuts på kameralinsen

Men förlora inte tron på övernaturliga orber för det! Det jag försöker att få fram genom allt snack om damm är att det är viktigt att skilja på orber och orber. Man kan inte säga att alla är andar, men man kan inte heller säga alla är damm. Orbs lyser starkt och skjuter ifrån sig ljus. Så skulle inte damm bete sig.

Ju ljusare en orb är desto troligare är den äkta. Att den ser ut att röra sig eller har ett litet ”skal” runt sig tyder också på äkthet.

Forskning
Det finns en hel del forskare som håller med om att Orber är ett viktigt fenomen som inte alltid kan bortförklaras på naturlig väg. Klaus Heinemann som har en doktorsexamen i experimentell fysik och har arbetat ett flertal år på NASA säger att han inte tvivlar ett ögonblick på att orbs i vissa fall är av paranormalt ursprung. Han har själv fotat en hel del och märkt att de bara visar sig på kort, när han innan har bett dem att bli synliga.

Jag anser absolut att Orber är ett paranormalt fenomen skapat av andar. Men när det gäller Orb-fotografier måste man även kunna vara lite kritisk om man ska sortera ut godbitarna. För det finns många Orber som inte går att bortförklara. Och för att kunna ge dem den uppmärksamhet de förtjänar måste man sortera ut dem från mängden av damm.


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)